Handelsbetingelser

Priser er altid ekskl. moms og levering, med forbehold for fejl, pris- og valutaændringer.

Ejendomsretten forbliver MikroGrafs til det fulde fakturabeløb er betalt.

Betaling i henhold til aftale.